شیمی عکاسی:ماه ها بود که یک ناشر خارجی بدنبال انتشار پایان نامه کارشناسی من در رشته عکاسی بود - و حقیقت ان بود که من هزینه انتشار را نداشتم - تا انکه بعداز صدها ایمیل - این انتشارات قبول کرد بدون دریافت هزینه این کتاب را نشر الکترونیکی دهد و در سایت امازون بفروش گزارد!
دریغ ودرد که مسائلی پیش امد که من از حجم دادن به کتاب خودداری کردم که اهم ان مسائلی بود که در کارگاه عکاسی ٤ روی داد ومن تمام انگیزه خودرا برای تالیف یک کار بزرگ ازدست دادم!دریغا!

توجه:البته به تازگی و به دلیل سیاست های خاص شرکت آمازون جستجو با آی پی غیر آمریکایی پاسخی در بخش کیندل آمازون آمریکا (amazon.com) ندارد!ما لینک زیر از طریق اینترنت اکسپلورر جواب میدهد وشما را صفحه هدایت مینماید.