چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395

سه نما پیام : مقارن  ساعت 10 شب دیشب سه شنبه : دونفر مسافر  سوار ماشینم بودند -یکی ازاون مسافرها هیکل بزرگ و فانتزی ای داره البته موسفید کرده ولی تیپ شلوار لی میپوشه میگه که در طلا فروشی پسرش کار میکنه همیشه هم میگه دست شویی دارم و عجله دارم حرکت کن بریم !... در خیابان بخت ازاد  در حال حرکت  بسمت خیابان مدنی یا نظام اباد بودیم  که یکی از راننده های خطی راه را بند اورده بود و ادای ادم های مست را در میاورد ...همچنین فحاشی هم میکرد از بالا داشت راننده ها  را  میگرفت میزد  و فحش ها!فحش رکیک !میداد که من از بازگو کردن ان معذورم .  متاسفانه  هیچ کس هم جلو نمی امد من پشت فرمون بودم که  منم دو سه تا "مشت توی گیج گاهم خوردم و فحش شنیدم "-البته یک خطی هم به شیشه جلوماشینم  افتاد حیف تازه عوض کرده بودم...متاسفانه گشت موتوری پلیس 110هم رد میشد که من جلوش را گرفتم و توضیح دادم ولی بی تفاوت رد شد ورفت ...110 که نیامد منم رفتم کلانتری کارم بجایی نرسید...توی کلانتری بمن گفتند اقا دوتا مشت که بجایی برنمی خوره...کلا به اطلاعتون برسونم در کشور ما حتی اگربرید وشکایت هم بکنید ولی وکیل نگیرید یعنی 3 ویا4 میلیون پول وسط نزارید -بهتر ه به وقت و پول خودتون رحم کنید وقید شکایت را بزنید فایده ای نداره!اینرا برای برنامه سازانی که تلاش ایرانیان را برای مهاجرت بمسخره میگیرند گفتم تا بدونند امثال من چه طوری شب را روز میکنند!
مسلما فردی که توهین می کند و حرف های ناپسند می زند مصداق فرد جاهل استمعمولا" هم بعد چند روز که اب ها از اسیاب افتاد -طرف پیداش میشه و به اصطلاح ادعا میکنه که مست بوده ویا تحت تاثیر مواد بد - قرار داشته و معذرت خواهی میکنه -البته این شده یک رسم !اصولا کسی که هتاکی میکنه سالم نیست و وقتی کسی سلامت روان نداره چکار میشه کرد؟
یک توصیه:هر موقعیتی که هستید، هر گاه احساس کردید که در معرض مزاحمتی قرار گرفته اید در برابر آن سکوت نکنید. بسیاری از افراد با این تصور که این مزاحمت خود به خود قطع می شود، در برابر آن سکوت اختیار می کنند ولی مزاحم در بیشتر موارد سکوت شما را به عنوان ضعف یا تمایل شما تعبیر می کند و شما را طعمه راحتی فرض می کند. فکر نکنید که این ماجرا تقصیر شماست و باید تحملش کنید. قاطعانه جواب منفی بدهید. در بسیاری از فرهنگ ها مثل فرهنگ ما که تحمل کردن یک ارزش محسوب می شود، چنین سکوت هایی فراوان رخ می دهد.