شیمی عکاسی:این مطلب بجهت تسلط بردانستنی های هنری نوشته میشود:
س: ایین سنتی "چم چی خاتون" در استان مرکزی چه نوع رسمی است؟ج: رسم باران خواهی.
شرح بیشتر:  مراسمی که در سالهای خشک سالی در ایران اجراء می شده ، آیین یا رسم، باران بوده است که درشهر میلاجرد، با عنوان آیین چـُمچـَه خاتون اجراء می شده.بدین ترتیب بوده است-  از اهالی محل داو طلب شده و با ساختن عروسکی نسبتأ بزرگ به شکل اغراق شده ی نوزاد قورباغه که دوران دگر دیسی خودرا طی میکند و به شکل چُمچـَه(ملاقه) است  [اهالی به این نوع بچه قورباغه چـُمچه خاتون میگویند]  پس از آماده شدن عروسک آن شخص آنرا بدست می گیرد و در کوی و برزن می گردد. وبه در هفت خانه رفته و از اهالی این خانه ها لوازم پختن آش رشته  را طلب می کند.پس از جمع آوری مواد لازم با کمک اهالی آش رشته را پُخته و سپس آن را از ناودان مسجد محل سرازیر می کند. عقیده بر این بوده که پس از این عمل باران خواهد بارید .
س: هنر واریخت یا هنر آنامورفیک کدامست؟ج: در اصل نوعی از نقاشی است که از یک زاویه شکلی درست دارد و از دیگر زوایا با نمایی دارای  اعوجاج  دیده می‌شود. آفریدن این آثار نیازمند درکی عمیق از شیوه کار آینه‌های گوناگون و قوانین  بازتابش است.
س:در واقع، ...... واکنشی است انقلابی به پیامدهای ناگوار جنگ جهانی یکم؟ج:دادائیسم.
س:واژۀ «دادا» در زبان فرانسه به معنی چیست؟ج:«سرگرمی و مسخرگی» است.
س:دادای اروپایی درکجا و در چه تاریخی  توسط گروهی از هنرمندان و نویسندگان بنیاد گرفت؟ج:در سال۱۹۱۶ در زوریخ.
س: یورش ویرانگر مغولها به ایران در کدام سده هجری صورت گرفته است؟
ج: سده هفتم.
س: علی حاتمی حداقل........... سینمایی و مجموعهٔ تلویزیونی ساخته‌است ؟ج:۱۵ فیلم بلند.
س: جنید کیست؟ج: نگارگر عصر ایلخانیان وال جلایر است و به کتاب آرایی آثار ادبی فارسی از جمله :"دیوان خواجوی کرمانی "مشغول بوده‌است.
س:دیالوگ «همه عمر دیر رسیدم» مربوط بکدام فیلم حاتمی است؟ج: فیلم سوته دلان.
س: پیش درامد و زمینه ساز نقاشی غنی دوره مغول و تیموری کدام اند؟ج: نقاشی های دیواری و کاشی های لعاب دار.
س: مغولها کدام هنرمندان را همرا خود به ایران اوردند؟ج: عده ای از نقاشان چینی را .
س:دیوان احمد جلایر که مشتمل بر تصویرگری‌های رقم‌دار جنید و نگاره‌هایی منسوب به عبدالحی است در کجا نگهداری میشود؟ج: در گالری فریر واشنگتن.
س: از جمله کتب معروف دوره مغولی که در زمان ایلخانان مصور سازی شده اند کدامند؟ج: یکی منافع الحیوان اثر ابن بختیشوع است و دیگری جامع التواریخ اثر فضل الله همدانی  و شاهنامه دموت  اند.
س: موضوع کتاب منافع الحیوان کدام است؟ج: تاریخ طبیعی با افسانه های کهن درهم امیخته است.
س:مغولان در نیشابور کدام شاعر و عارف بزرگ را کشتند؟ج: شیخ فریدالدین عطار.
س: اولین نقاش ایرانی‌ که آثار خود را امضا نموده کیست؟ج: جنید نگار گر.
س: نخستین فیلم سوررئالیستی کدام بود؟ج:صدف و مرد روحانی است که در سال ۱۹۲۷ ساخته شد.
س:مدت صدارت امیر کبیر ............... بود ؟ج: ۳۹ ماه (سه سال و سه ماه).
س:دارالفنون را می‌توان ....... . در تاریخ مدرن ایران دانست؟ج:نخستین دانشگاه .
س:تالار نمایشی دارالفنون در چه سالی و توسط که گشایش یافت؟ج: نیرالملوک انرا درسال1304 را اندازی کرد.

س: اثارفریدون رهنما  کدامند؟ج: رهنما در دوران کوتاه عمر خود به ساختن ۳ فیلم کوتاه و انتشار پنج دفتر شعر به زبان فرانسه و یک دفتر شعر به فارسی و نگارش ده ها مقاله در نقد سینما و ادبیات مبادرت ورزید.
س: چه کسی برای اولین بار نقاشی پرتره را مد ساخت؟ج: هانس هلباین پسر با مصورسازی انجیل لوتر (۱۵۲۲) و طراحی باسمه‌های رقص مرگ، شهرتی جهانی یافت.
س: فیلم سگ اندلسی محصول  کدام کشور است؟ج: فرانسه  در سال ۱۹۲۹.
س: سازندگان فیلم  سگ اندلسی کدامها بودند؟ج: سالوادور دالی و لوئیس بونوئل.
س: سبک ساخت فیلم سگ اندلسی کدام بود؟ج: سورئالیستی(جنبش اوانگارد).
س: در ظروف سفال  نوع امل  و اق کند - نقوش چگونه پوشانده میشد؟ج: نقوش  روی لعابهایی برنگ های زرد - سبز  و ارغوانی انجام گرفته سپس قسمتهایی خاص از ظرف نقاشی میشد - بعد تمام ظرف با لعاب شفاف پوشانیده میگشت.
س: شیوه اسگرافیاتو در تزیین سفال کدام است؟ج: دراین روش نقش را با ابزار نوک تیز روی ظرف حک میکردند.
س: چگونه صنعت ظروف تزیینی سفالی تکمیل شد؟ج: بوسیله نقاشی زیر لعاب شفاف.
س: تصاویر جانوران در کتاب منافع الحیوان تقلید از کدام داستان است؟ج: داستانهای بید پای ولی بااجرایی تازه و متفاوت.
س:کتاب منافع الحیوان درکجا و چه سالی نگاشته شده است؟ج: درسال 695 یا 700 هجری و در مراغه نگاشته شده است.
س: فضل الله همدانی که بوده است؟ج: نویسنده جامع التواریخ و وزیر غازان خان و الجایتو بوده است.
س: درزمان استیلای مغول - مرکزیت هنری کجاها بوده است؟ج: سلطانیه - مراغه و تبریز.
س: از نظر زمانی و مکانی از نزدیک‌ترین نویسندگان و گزارش‌گران دههٔ نخست حملهٔ مغولان کیست؟ج:یاقوت حموی.
س:معجم البلدان نوشته کیست؟چ: یاقوت حموی.
 - س:بارزترین علاقه مندی های هنری مصطفی چمران کدام بود؟ج: نقاشی که در این زمینه چندین اثر رنگ روغن از وی به جا مانده است.
س: مضمون کتاب معجم البلدان کدام است؟ج:شرحی از چگونگی تاریخ و کشتار مردم نیشابور در سال ۶۱۸ به دست سپاهیان چنگیز داده‌است.
س: نویسندهٔ کتاب سیرت جلال‌الدینِ مِنکُبِرنی کیست؟ج: زیدری نسوی - منشی جلاالدین خوارزمشاه.
س: نویسنده تاریخ طبقات ناصری کیست؟ج: منهاج سراج - که کتابش در مورد نحوه استیلای مغول است.
س: تاریخ جهانگشای نوشته کیست؟ج: عطاملک جوینی از وزرای مغول.
س: رشیدالدین فضل الله کدام کتاب را در تاریخ مغول بنگارش دراورد؟ج: جامع التواریخ.
س: ربع رشیدی کجا بوده است؟ج: مکانی ییلاقی در حومه تبریز که رشیدالدین وزیر ایلخانیان انرا ساخته تا عده ای پیوسته به نسخه برداری و مصور کردن کارهای تاریخی و فلسفی بپردازند.
س: در رشیدیه تبریز چند جلد کتاب وجود داشته است؟ج: 60 هزار جلد کتاب.
س: شاهنامه دموت کدام است؟ج: یکی از قدیمیترین نسخه های شاهنامه است که در دوره مغولها در تبریز بدست چندین نقاش مصور سازی شده و توسط دموت تاجر غربی خریداری و بموزه های جهان فروخته شده است.
س: تصاویر شاهنامه دموت - چند قطعه بوده اند؟ج:بیش از 60 قطعه تصاویر هنرمندانه .
س: در شاهنامه دموت چه عناصری در کنارهم ظاهر میگردند؟ج: عناصری از هنر چین و هنر ایرانی.
س: کدام بخش از تصاویر شاهنامه دموت بسبک چینی نقاشی شده اند؟ج: مناظر طبیعی که با رنگهای کم رنگ کشیده شده اند.
س: کدام تصاویر شاهنامه دموت - بسبک ایرانی نقاشی شده اند؟ج: تصاویر اشخاص و البسه و عمارات که با رنگهای پر رنگ کشیده شده اند.
س: چگونه از تصاویر شاهنامه  دموت- میتوان بمطالعه خصائص مغولان پی برد؟ج: بسیاری از صورتها طوری با دقت کشیده شده اندکه میتوان این کار را کرد.
کدام موارد در روش نقاشی مکتب مغولی ایران جلب نظر میکند؟ج: پوشاک سر مردان بگونه ای زننده جلوه گر است.
س: چه تفاوتی در پوشاک سر مردان در تصویر گری بسبک مغولی دیده میشود؟ج: مردان جنگی چند قسم کلاه خود و مردان غیر نظامی سرهایشان را با انواع کلاه و عمامه پوشانده اند.
س:پوشش سر زنان در نقاشی بسبک مغولان چه بوده است؟ج: انواع کلاه .
س: زمینه تصاویر شاهنامه دموت چه رنگی اند؟ج: زمینه طلایی که در تصاویر گذشته ایرانی دیده نمیشود.
س: چرا تصاویردوره مغولی مکتب تبریز را نیز شامل شده است ؟اشتراک انها کدامست؟ج: زیرا اکثر نقاشی های این مکتب در تبریز پدید امده اند و نکته مشترک انها این استکه نقش های اصلی با رنگهای قرمز تیره تر از زمینه کشیده شده اند.
س: اولین کسیکه در بغداد دستور ساخت کاغذ را داد که بود؟ج: فضل ابن یحیی برمکی از وزرای عباسیان.
س: صنعت کاغذ سازی از بغداد بکجا ها رفت؟ج: بشام و در طرابلس پیشرفت شایانی کرد.
س: ناصر خسرو چه نظری در مورد کاغذ شامی دارد؟ج: انرا از کاغذ سمرقند بهتر وزیبا تر  میداند.
س: در چه سده ای صنعت کاغذ سازی توسط مسلمانان به اروپا راه یافت ؟ج: اواخر قرن هفتم هجری.
س: عمومیت کاربرد کاغذ در قلمرو اسلامی در چه سده ای بوجود امد؟ج: سده پنجم هجری.
س: یاقوت حموی کدام شهر ایرانی را بعنوان کاغذ سازان یاد کرده است؟ج: شهر خونج یا خونا.
س: در چه عصریکاغذ رنگی مرغوب در ایران تولید میشده است؟ج: در عصر تیموریان.
س: چه دوره ای هند " کاغذ مصرفی اش را از ایران وارد میکرده ؟ج: در اوایل دوره مغولی.
س: چرا هندوها برای نگارش از پوست استفاده نمی کردند؟ج: بجهت معتقدات مذهبی خود.
س: دردوره مغولی هند- کدام کاغذ شهرت داشته است؟ج: کاغذ کشمیری.
س: کدام کاغذ تبریز را مشهور ساخته بود؟ج: کاغذ زرد روشن.
س: کاغذ ابری زرافشان در کجا تولید شد؟ج: درترکیه.
س: میزان درخشش طلا در کاغذ ابری زرافشان بچه چیز بستگی داشت؟ج: بشدت مهره کشی ان .
س: ابن ندیم در کتاب الفهرست - از چند نوع کاغذ نام میبرد؟ج: 6 نوع - سلیمانی - طلحی - نوحی - فرعونی- چعفری- طاهری.
س: از میان 6 نوع کاغذ کدام نوع مربوط بتولیدات ناحیه خراسان بود؟ج: 4 نوع ازجمله طاهری و طلحی که از امرای خراسان بودند.
س:چه  چیز موجب توجه بصفت کاغذ سازی در ایران قدیم شده است؟ج: کثرت تالیفات ونشر انها و توجه بظرافت و شیوایی نسخه های خطی.
س" بشر همگام با اختراع و توسعه  و تکمیل خط - درصدد تهیه کدام برامد؟ج: تهیه وسیله ای برای ثبت و نگهداری خط.
س: پیش از اختراع کاغذ اهالی چین و مصر برروی چه اشیایی مینوشتند؟ج: برروی استخوان ولاک سنگ پشت  و مصرها برروی پاپیروس.
س: مصری ها کاغذ پاپیروس را از چه میساختند؟ج: از نی های روئیده در دلتای رود نیل بنام بردی.
س: اولین بار کدام مورخ ایرانی از کاغذ هندی صحبت کرده است؟ج: ابوریحان بیرونی.
س: نام درختی که هندی ها برروی برگهای ان نگارش میکردند کدام است؟ج: تاری.
س: در نواحی مرکزی و شمالی هند - مردم از کدام وسیله برای نگارش استفاده میکردند؟ج: از پوست درخت توز.
س: مسعودی در مروج الذهب نام ماده ای که هنددو ها برروی ان مینوشتند را چه میگوید؟ج: کاذی.
س: لغت کاغذ از کدام ماخوذ شده ؟ج: از کاذی- که لغتی از زبان سانسکریت است.
س: توز چیست؟ج: پوست درخت خدنگ.
س: چه کسانی از استخوان شتر یا شاخه خرما برای کتابت استفاده میکردند؟ج: اعراب.
س: چه کسی خودرا مخترع کاغذ میداند؟ج: تسالئی لون از اهالی چین قدیم.
س: کاغذ تسائی لون- از چه ماده ای ساخته میشد؟ج: تکه های کهنه ابریشم.
س: اسرار ساخت کاغذ تا چه هنگام در انحصار چینی ها بود؟ج: تا سال 751 میلادی و 134 هجری که برخی از کاغذ سازان چینی به اسارات مسلمانان درامدند.
س: با راهنمایی کدامین افراد- اولین کارگاه کاغذ سازی  اسلامی براه افتاد؟ج: باراهنمایی اسیران چینی که بسمرقند برده شده بودند.
س: پس از سمرقند کدام شهرها اولین کارگاه های کاغذ سازی را بنا نهادند؟ج: شهرهای خراسان  و در سال 178 هجری در بغداد نیز کارگاه کاغذ سازی براه افتاد.
س: تزئینات سفال دوره های ایوبی و مملوکی از کدام تاثیر گرفته است؟ج: از تزئینات دوره سلجوقی.
س: سفال مملوکی که با سیاه وابی تزیین شده اند - سفال کدام نواحی ایران را بیاد میاورند؟ج: سفال شهرهای ساوه - سلطان اباد و شهر ری.
س: در سده هفتم هجری تزیین روی سفال شامل کدام است؟ج: اغلب با اشکال گیاهی و بسبک چینی دارای تصویر پرنده اند.
س: از مهم ترین کالاهای شخصی مملوکان کدام بوده اند؟ج: ظروفی اند کنده کاری شده که با کتیبه ها - علامات مانند:ارم دوره مملوکها و شاخ و برگ و سایر س: تزیینات بنائی دران تزیین شده اند.سفال دوره مملوکان اغلب از کجا وارد میشد؟ج: از اسپانیا .
س: در دوره ایوبیان کدام شهر سوریه بلحاظ سفال سازی اهمیت داشته است؟ج: رقه در شمال سوریه.
س: چه کسی سفالهای شهر رقه را اکتشاف کرد؟ج: هرتسفلد المانی.
س: مشخصات سفال شهر رقه کدامند؟ج: 1 - سفال لعابدار یکرنگ 2 - سفال با نقاشی زیر لعاب 3 - سفال با لعاب رنگارنگ.
س: تزیینات یکرنگ شهر رقه بکدام طریق انجام  میشده است؟ج: قالب زنی - مشبک کاری و کنده کاری.
س: کدام اشیا سفال بسبک یکرنگ در رقه ساخته میشدند؟ج: بشقاب - کاسه - پیه سوز.
س: سفال شهر رقه با نقاشی زیر لعاب با چه رنگهایی انجام میشد؟ج: بارنگهای ابی - سبز وابی سیاه.
س: از چه زمان در سوریه سفال ساخته میشد؟ج: از زمان رومیان.
س: کدام تصویر در ظروف سفال سوریه معمول بود و در عثمانی نیز بکار رفته است؟ج: تصاویر طاووس.
س: قدیمی ترین نمونه سفال ترکیه اسلامی در کدام بکار گرفته شده است؟ج: در تزیین بناها و ابنیه مانند: مسجد شهر قونیه که پایتخت سلجوقیه بود.
س: ظروف با نقاشی زیر لعاب  با چه رنگهایی نقاشی میشد؟ج: سیاه و ابی .
س: از زمان قبطی ها تا قرن شانزدهم کدام محل - نمونه هایی  از سفال اسلامی کشف میشد؟ج: خرابه های شهر فسطاط یا قاهره .
س: کدام سفالهای کشف شده در مصر را میتوان کار محلی دانست؟ج: ظروف با تزیین جلادار.
س:ظروف سفال دوره فاطمیان تقلید کدام سبک خارجی بودند؟ج: دوره سونگ چین.
س: ظروف جلادار دوره فاطمی دارای کدام تزیینات بود؟ج: شامل : اشکال انسان - حیوان و پرنده روی زمینه اشکال نباتی.
س: از صفات کار سفال سازان مصری در دوره فاطمی کدامند؟ج: نازک کاری و شفاف ساختن سفالینه هاست.
س: شفافیت ظروف کاسه و بشقاب دوره فاطمی چگونه بوده است؟ج: بقدری زیاد است که همچون اطلس موج دار در نورمیدرخشد.
س: ظروف مینا کاری شده بسبک سلادون - تحت تاثیر کدام ساخته شدند؟ج: ظروف سفالی جلادار با اسلوب فاطمی.
س: ظروف جلادار سوریه و مصر چه تفاوتی با هم داشته اند؟ج: در سوریه سفال را از خاک پرتغالی یا خاکستری ساخته در حالیکه ظروف سفال فسطاط عموما کرم رنگ است و زمینه طرحهای ان ابی فیروزه ای است.
س: پایه ترکیب بندی مقامی بر چیست؟ج: بر پایه اهمیت شخصیتهای موجود در تصویر .
س: اندازه موضوعات در ترکیب بندی مقامی پیرو کدامست؟ج: بنابر موقعیت و توانمندی  موضوع - اندازه انها بزرگتر و مقامهای پایین - کوچکتر مصور میشوند.
س: ترکیب بندی مقامی در کدام سرزمینها  دیده میشوند؟ج: در هنرهای بین النهرین - مصر باستان - شمایلهای روسیه  و نقاشی های قهوه خانه ای ایرانی.
س: نقش برجسته رقص تشییع مصری دارای کدام ترکیب بندی است؟ج: مقامی.
س: دریافت پیام اثر برای مخاطب نسبت بهنر مند چگونه است؟ج: معکوس.
س: در ذهن خالق اثر پس ازترکیب بندی چه مراحلی طی میگردد؟ج: تاویل - تعدیل - تبدیل .
س: بیننده اثر ابتدا در مواجه با ان چه چیز را دریافت میکند؟ج: کل پیام را بصورت فیگوراتیو یا هندسشی دریافت میکند.
س: در یک ترکیب بندی موفق ارتباط میان فرم و محتوا چگونه است؟ج: قابل درک بصورت زیبا و ظریف است و در غیر ان صورت نتیجه کار مبهم است.
س: جمع کدام عوامل انتقال پیام بصری را موثر میکنند؟ج: ترکیب بندی - هدف و ساختار و بیان باید توانمند باشند.
س: چرا نمیتوان فنون بصری را بنحوی مطلق تعریف کرد؟ج: زیرا هنرمند در انتقال محتوای  اثر به بینندگان با راه حل های بیشماری مواجه است.
س: ترکیب بندی بصری با چه چیز اغاز میشود؟ج: با عناصر اولیه ای مانند: نقطه - خط - حجم - شکل - جهت - بافت - ریتم .
س:خط مذکر کدام است؟ج: خط عمودی.
س:خط عمودی بکدام سمت است؟ج: روبه بالال.
س: کاندینسکی دایره را چگونه تعریف میکند؟ج: او میگوید : دایره شکل گسترش یافته یک نقطه است که معرف کهکشان - عالم ملکوت و مبین زمان است .در حقیقت تصور حرکت و زمان بدون وجود دایره امکان پذیر است.
س: چرا اثر نبرد - محمد مصور- دارای ترکیب بندی غیر متمرکز است؟ج: زیرا تصویر شلوغ و پر عنصر بوده و فیگور ها در کل اثر پخش شده اند.
س: تابلوی معنویت قهرمانان المان- اثر کیست ودارای کدام ترکیب بندی است؟ج: انسلم کی فر - ترکیب ندی متمرکز دارد.
س: موندریان با بیان کدام جمله - تجربه های جدید را به تاریخ هنر معرفی کرد؟ج: برای خلق هرچه بیشتر زیبایی باید برنگ و خط اجازه دادتا باهم صحبت کنند.
س: کدام ترکیب بندی با نام موندریان عجین است؟ج: ترکیب بندی متقاطع
س: معروف ترین اثر برای درک ترکیب بندی متمرکز کدام است؟ج: اثر " شام اخر" لئوناردو داوینچی.
س: چرا تنابلوی شام اخر - دارای ترکیب بندی متمرکز خوانده میشود؟ج: زیرا - تمام نقاط و حرکتها بمرکز تابلو و چهره مسیح ختم میشود.
س: در ترکیب بندی غیر متمرکز چه عناصری پراکنده میشوند؟ج: انسان - طبیعت و اشیا مختلف - هر کدام نقش تعیین کننده ای ایفا میکنند.
س: تابلوی پذیرایی عشاق اثرکیست ودر کجا نگهداری میشود؟ج: اثر رضا عباسی  در موزه هنر سیاتل.
س: نقاشی از نوازندگان چه زمان معمول گردید؟ج: دردوره شاه عباس صفوی.
س: هنرمندان و نقاشان مشهور دوره صفویه کدامند؟ج: بهزاد - سلطان محمد- رضاعباسی- معین مصور- محمد زمان قمی- حیدر نقاش- قاسم تبریزی- محمد یوسف - محمدعلی تبریزی - افضل محمد.
س: کدام هنرمندان صفویه به عثمانی رفته و بشهرت رسیدند؟ج: کمال تبریزی - شاهقلی- ولی خان.
س: زمان انحطاط مینیاتور کدام است؟ج: اوایل قاجاریه.
س: در دوره قاجاریه چه نقاشی جای مینیاتور را میگیرد؟ج: نقاشی رنگ روغن .
س: در نقاشی دوره قاجار - کدام عناصرتصویر بتقلید از سبک غربی نقش میگردیدند؟ج: مناظر - کوه ها - ابرها درختان پشت سر اشخاص .
س: کدام عناصر تصویر در نقاشی قاجار - بسبک مینیاتنور سنتی کشیده میشدند؟ج: نقش اشخاص و طرح لباس ها.
س: نگارگری با رنگ روغن و نسخه برداری از اثار غربی در دوران کدام به اوج خود میرسد؟ج: فتحعلی شاه قاجار.
س: شیوه نقاشی غربی توسط چه اشخاصی به ایران راه یافت؟ج: ایرانیان ایتالیا رفته.
س: اکثر تصاویر برجامانده از فتحعلی شاه چه مشخصاتی دارد؟ج: اورا با ریش بلند و با رنگ روغن کشیده اند.
س: در اثار سده سیزده ام هجری موضوع اکثر نقاشی های ایرانی کدام بود؟ج: تصویر مکرر از فتحعلیشاه  و یا شاهزادگان قاجار و صحنه های شکار و دربار.
س: دردوره قاجار کدام شهر بنقاشی معروف میشود؟ج: شیراز.
س: موضوع نقاشی برقلمدانها و جعبه های ارایش و جلد کتابهای قاجاری چه بوده است؟ج: گل های سرخ بشیوه گل و مرغ با رنگ روغن.
س: نگارگران مشهور قاجارکدامند؟ج: ابوالحسن غفاری- علی اشرف - اقا باقر - صنیع الملک - یحیی خان غفاری - اقا صادق - میرزا بابا - مهرعلی - رجبعلی - محمد قاسم.
س: چرا بهزاد را اعجوبه هنر میدانند؟ج: زیرا که او صنعت را درکلیه جزییاتش به منتها درجه رساند و کامل کرد.
س: مکتب بخارا در چه سده ای بوجود امد و دنباله کدام مکتب محسوب میشود؟ج: در سده دهم هجری و دنباله مکتب بهزاد محسوب میشود.
س: علت پیدایش مکتب نقاشی بخارا چه بود؟ج: با فتح هرات توسط ازبکها - نقاشان و خوشنویسان  به بخارا منتقل شده و درانجا راه بهزاد را ادامه دادند.
س: بزرگترین نقاش مکتب بخارا کدام است؟ج: محمود مذهب کار.
س: از مشهورترین اثار محمود مذهب کار کدامند؟ج: تصویرگری کتاب تحف الاحرار از جامی شاعر ایرانی.
س: کدام اثر محمود مذهب کار امروزه در کتابخانه پاریس موجود است؟ج: قسمتی از مخزن الاسرار از منظومه خمسه نظامی.
س: خطاطی - تصویر دادخواهی پیرزن از سلطان سنجر را که انجام داده است؟ج: میرعلی نقاش.
س: عبدالله مذهب کار نقاش کدام مکتب بود؟ج: بخارا.
س: از صفات مکتب نقاشی بخارا کدام بود؟ج: یکی - تزیین حواشی خطوط با رنگهای طلایی و نقره ای  و دیگری پوشاک سر اشخاص است که از کلاه ترک دار بلندی که قسمت پایین ان را عمامه ای پوشانده شده است.
س: تصاویر اشخاص در مکتب بخارا چگونه رسم میشد؟ج: بطور انفرادی و مستقل.
س: زمانه ترقی و پیشرفت هنر و صنعت ایران کدام است؟ج: دوره صفویه.
س: بهزاد چه زمان بتیریز رفت؟ج: وقتی شاه اسماعیل هرات را تسخیر کرد.
س: معرفترین نقاشان دوره شاه طهماسب کدامند؟ج: میرک و سلطان محمد که از شاگردان بهزاد بودند و میر سید علی.
س: شاطهماسب نقاشی را نزد که فرا گرفت؟ج: سلطان محمد.
س: کارهای نقاشی سلطان محمد از چه حیث مشهورند؟ج: از حیث تنوع رنگ امیزی - نقشه و ترکیب و نیز برای توجه مخصوص به ریزه کاری .
س:اگر اثر سو گواری مسیح - اثر جوتو را با شام اخر لئوناردو -مقایسه کنیم - تکامل کدام سبک ودر چه بازه زمانی را شاهدیم؟ج: تکامل سبک ایتالیایی را از زمان گوتیک متاخر یا رنسانس متقدم تا دوره رنسانس مترقی بیان میکند.
س: مسیر تکاملی سبک ایتالیایی بکدام سو میباشد؟ج: یک مسیر طبیعت پردازی ارمان گرایانه .
س: سهم فردی و منحصر بفرد لئوناردو - درهنر کدام بود؟ج: علاقه  بریاضیات و شناخت  و اگاهی  به اثار باستانی کلاسیک.
س: مارگارت فینچ - مورخ هنر - چهار قالبی که درانها ترکیباتی از گرایشهای گوناگون با صفات بصری پیوند میخورند کدامها برشمرده است؟ج: 1- رویکرد ایینی 2 - رویکرد عینی 3 - رویکرد کلاسیک 4 - رویکرد عاطفی .
س: رویکرد ایینی بر چه جنبه هایی متمرکز است؟ج: برجنبه های نمادین - بنیادین و پایدار یک موضوع که به طرز ساده و مستقیم انجام شده باشند.
س: اثار بدوی و یا کهن شیوه کدامند؟ج: مورخان هنر اغلب اثار هنری ایینی را بصورت اثار بدوی میشناسند.
س: لغت " کهن شیوه" نشانگر کدامست؟ج: بی پیرایگی و طبیعت ابتدایی این گروه رویکردهای ذهنی نسبت  به سایر تولیدات هنر است.
س: افریننده هنر اعتقادی کدامست؟ج: رویکرد ایینی.
س: هنراعتقادی کدامست؟ج: هنری که باورها یا نگرش های گسترده و ارزشمند یک جامعه را نشان میدهد.
س: برخورد مقتدرانه و خلل ناپذیر ازصفات کدام هنر است؟ج: هنر ایینی.
س: رویکرد ایینی از لحاظ صوری دربرگیرنده کدامهاست؟ج: قراردادهای صوری ثابت و تغییر ناپذیر که به فرمهای ساده و عاری از ظرافت و ساده انگارانه یا " ناتیو" اند.
س: چگونه میتوان فرمها را بسوی تجرید کشاند؟ج: اگر متکی بر قواعد مرسوم باشند- انها را بدرجات مختلف از بازنمایی عکس گونه دور کرده و بسمت تجرید میکشانیم .
س: تیمور با اینکه بسیار خونریز بود ولی به .......... علاقه نشان می‌داد ؟ج:دانش و هنر.
س:از یادگارهای معماری عصر شاهرخ تیموری کدامند؟ج: مسجد گوهرشاد و حرم امام رضا(ع).
س: .............که نوه تیمور بودند خود از خوشنویسان طراز اول و از حامیان هنری مهم در تاریخ ایران به‌شمار می‌روند؟ج:بایسنقر و ابراهیم میرزا.
س: درچه سالی  گنبد ایوان مقصوره  مسجد گوهرشاد برای مرمت اساسی تخریب گشت؟ج: در سال ۱۳۳۹شمسی.
س: اسم گوهرشاد درکجای مسجد مذکور نوشته شده است؟ج: دردو جا: یکی در قسمت بالای در نقره‌ای که به دارالسیاده می‌رود و دیگری بر کتیبه ایوان مقصوره که به خط زیبای بایسنقرمیرزا  می‌باشد.
س: نام معمار مسجد گوهرشاد کدام است؟ج: استاد قوام الدین شیرازی.
س: مسجد گوهرشاد مسجدی کلاسیک و به سبک .............ساخته شده‌است؟ج:مساجد چهار ایوانی.
س: از طرح های  معماری هوشنگ سیحون کدامند؟ج:سیحون، طراح بنای یادبودی بوعلی سینا- فردوسی - خیام کمال الملک  و نادرشاه و ده‌ها مقبره و آرامگاه دیگر و نیز طراحی بنای «موزه توس» در سال ۱۳۴۷ و همچنین ساختمان بانک سپه در تهران.
س: پدربزرگ سیحون کیست؟ج: میرزا عبدالله فراهانی از پیشگامان موسیقی سنتی و معروف به پدر موسیقی سنتی ایران بود.
س: مادهٔ اصلی ساختمان بنای مقبره نادرشاه کدام است؟ج: از سنگ خارای منطقه کوهسنگی مشهد، مشهور به سنگ هرکاره است.
س: در گوشه شمالی آرامگاه نادر، آرامگاه ........... سردار خراسان قرار دارد؟ج: محمدتقی خان پسیان.
س:معماری مسجد جامع نیشابور چگونه است؟ج: این مسجد چهار ایوانی دارای ۳ مدخل و بدون مناره و گنبد است که در سمت شمال، شرق و غرب مسجد قرار دارند و مسجد را به محلات قدیمی شهر ارتباط می دهند .
س: بنای مسجد جامع نیشابور مربوط به کدام دوره است؟ج: یکی از بناهای با ارزش دوره تیموری است.
س:قلعه رودخان متعلق به کدام دوره در کجا واقع شده است؟ج:دوره سلجوقیان که بر فراز ارتفاعات جنگلی شهرستان فومن در روستای زیبای رودخان ساخته شده و 2.6 هکتار مساخت و ۶۵ برج و بارو و دیواری به طول 1500 متر دارد.
س:دلیل نامگذاری قلعه رودخان کدام است؟ج:چون این قلعهٔ تاریخی در کنار رودخانه‌ای بنا شده، معادل باستانی «دژ رودگان» یا «روگان» (دژی که در کنار رود قرار دارد) یاتغییر یافته آن به نام قلعهٔ رودخان خوانده می‌شود.
س:یوهان وین کلمان که بود؟ج: تاریخ نگار هنر ودیرینه شناس -  مؤسس دیرینه‌شناسی مدرن.
س: لولوبیه کدام بودند؟ج: یکی از چهار عنصر قومی زاگرس نشین در  هزارهٔ سوّم پیش از میلاد.
س: بین اریایی ها و لولوبیه کدام زودتر سالن زاگرس شدند؟ج: لولوبی ها.
س: محل شنگ نبشته انوبانی کجاست؟ج: در ۱۲۰ کیلومتری  کرمانشاه  و در نزدیکی  سرپل زهاب  قرار دارد.
س: محتوای سنگ نبشته انوبانی چیست؟ج: نشانگر پیروزی انوبانی است.
شرح بیشتر:
این سنگ‌نگاره در سینه کوهی به بلندای ۳۵ متر منتسب به پادشاه لولوبی است که پای چپ را بر روی پیکر اسیری نهاده و از ملکه  " نانا "دو اسیر دیگر را میگیرد. در زیر این تصویر صورن شش اسیر دیگر هم کنده کاری شده است. سنگتراشی بخش پایین که دربردارنده تصویر اسیران است همگی برهنه نشان داده شده اند و در حالیکه دست هر کدام از پشت بسته است از چپ به راست پشت سر پادشاهی که تاج بر سر دارد، در حرکت می باشند. در زیر این صحنه هم سنگ‌نگاره ای که نشانگر پیروزی " انی بانی " است تراشیده شده است.
س: رکابه درعرف کتاب ارایی ایران به چه معنی است؟ج: پیشینیان برای ثبتِ "رکابه" بدینگونه عمل می‌کردند که یک یا چند واژه آغازین از صفحه سمت چپ را در پایینِ صفحه سمت راست می‌نوشتند.
س: انری ماتیس 
از هنرمندان برجسته  کدام گروه و سبک بود؟ج: گروه دَدگر ( سبک فوویست ) به شمار می‌رفت.
س: انری ماتیس این بخت خوش را داشت که در کلاس  ..............به تحصیل بپردازد؟ج: گوستاو مورو.
شرح بیشتر: ماتیس در کلاس او با ژرژ روئو، آلبر مارکه ، هانری ـ شارل مانگن ، شارل کاموئن و شارل گه رن، که همگی شان بعدا در گروه "فویستها "به هم پیوستند ، آشنا شد.
س: