شیمی عکاسی بزودی فرهنگ  کلمات کاربردی سینمایی را درقالب فایل PDF منتشر میکند:
d6c_009.bmp
لغات از فارسی به انگلیسی:
الف:

ASA: واحد نشانگر حساسیت فیلم.
sgueehee  اب خشک کن : وسیله ای برای از بین بردن باقی مانده اثر دارو برروی فیلم - این وسیله در طی سالها دچار تغییرات اساسی شده است.
projector : اپارات: بدستگاه نمایش فیلم رجوع شود.
نتیجه تصویری برای ‪dead line‬‏

dead line :  اخرین مهلت : اخرین زمانیکه تهیه کننده برای گروه فیلم سازی تعیین میکند  و کارگردان وظیفه دارد تابع زمان تعیین شده فیلم را به پایان برساند.
make - up man :  ارایشگر سینمایی ":کسیکه شخصیت های فیلم را ارایش میکند و این عمل از زیبایی تا متعادل سازی و نامتعادل سازی و شخصیت پردازی گسترش دارد.
ark: نوری قوی و سفید رنگ که در صحنه های وسیع مورد استفاده قرار میگیرد.
aromarama : فرایندی که طی ان - هم زمان با پخش فیلم در سالن  سینما - بویی متناسب با تصویر در سالن پخش میشود.
arri - arriflex  دو مارک معروف دوربین های فیلمبرداری المان که در سینمای حرفه ای کارکرد دارند.

laboratory:  محلی که در ان - فیلم ها ظاهر میشوند و یا بچاپ نهایی میرسند.
director assistant : بدستیار کارگردان رجوع شود.
reveal: اگاهی دادن بمخاطب با حرکت دوربین و گاهی اگاهی بیش تر مخاطب نسبت به و یا چند قهرمان فیلم .
acoustics : عوامل محیطی هر ناحیه ای که بر صدا اثر بگذارد . هر صدابرداری باید با این عوامل اشنا باشد . این عوامل چه در هنگام ضبط و چه در هنگام پخش دارای اهمیت اند.

allefex:  دستگاهی که میتواند در هنگام نمایش فیلم صامت - تا پنجاه جلوه ی صوتی مختلف را ارایه دهد.
ampli fier :  به تقویت کننده رجوع شود.
under exposure:  به کم نوردادن رجوع شود.
trail er :  انونس: برنامه اینده .
نتیجه تصویری برای ‪over - exposed‬‏
over - exposed :  اور اکسپوز : نوردهی زیاد.
over shoulder shot :  نمای از روی شانه .
composer : اهنگساز: کسی که با توجه بحس و حال فیلم موسیقی مناسب با ان را میسازد( موسیقی متن فیلم).
iris - in - iris out :  ایریس: یکی از افه های نوری برای انتهای یک پلان و اغاز پلان بعدی . این جلوه به شکلی دایره وار و شبیه دیافراگم دوربین بتدریج بسته یا باز میشود. این جلوه بصری در فیلم های قدیمی مخصوصا اثار کمدی عملی میشد امروزه بیشتر در فیلم های کارتون دیده میشود.

horse opera:  اپرای اسبی : منظو.ر فیلم وسترن است .فیلمی که اسب عامل مهمی دران محسوب میشود.
soap opera اپرای صابونی: درام احساسی.
grading: اتالوناز: درجه بندی .

edge number :اج نامبر  : اعداد حاشیه .
 editor :  تدوین گر .
نتیجه تصویری برای ‪special effects‬‏
speacial effects : تمهیدات سینمایی.
spliser :  اسپلایسر : فیلم چسبان .
sterescopy:  سه بعدی .
story board :  فیلم نوشت مصور .
steadicam:  استیدی کم - نمای متحرک روی دست .
script :  سناریو فیلم.

script girl :  منشی صحنه .
 screen :  پرده سینما.
 slap stick :  بزن و بکوب .
 slow motion :  حرکت اهسته .
 assembly :  ردیف کردن .