صبح روز شنبه 11 بهمن 93 در دفتر مدیر گروه شیمی دانشگاه حکیمیه به لیست منابع جدید درسی رشته عکاسی نگاه میکردیم که در کمال تعجب مشاهده شد که کتاب اقای  خطیر از لیست حذف شده است و کتابی از انتشارات خود دایشگاه پیام نور معرفی شده است!شما میتوانید فلش کارتها و خلاصه این کتاب را که ما برایتان بعنوان مکمل تهیه کرده ایم از لینکستان  وبلاک شیمی عکاسی بصورت رایگان دانلود کنید.