شیمی عکاسی : دوستان توجه کنید فایل صوتی درس تربیت بدنی 2 را ار لینک همین مطلب برایگان دانلود کنید و در گوشی همراهتان در هر زمان انرا شنود نمایید.
http://uupload.ir/files/wyu1_tenis.gif
س: افزایش تحرک و فعالیت یک عضوچه تغییری در شبکه مویرگی ان عضو ایجاد میکند؟ ج: شبکه مویرگی را افزایش میدهد.
س: برای  کاهش وزن بدن و یا چربی اضافی - کدام یک از روش ها مناسبترین روش میباشد؟ج: رژیم غذایی همراه با تمرینات ورزشی.
س: انجام ورزش شنا چه تاثیری بر عضلات ورزشکار دارد؟ج: بهبود وضعیت عضلات از حالت سفتی و شل بودن .
س: انجام حرکتی مثل کشش عضلات ناحیه مچ دست - بیشتر برای چه دسته از ورزش های زیر کاربرد دارد؟ج: تنیس - تنیس روی میز - بسکتبال .
س: عوامل ایجاد تصلب شرایین کدامند؟ج: کهولت سن و سخت شدن عروق.
س: اولین ضربه برای شروع بازی در والیبال را چه میگویند؟ج: سرویس.
س: نقطه پنالتی در فوتبال در فاصله چند متری از خط دروازه قرار دارد؟ج: 11متری.
س: کدام موارد - عمل رسانیدن اکسیژن و موادغذایی را بسایر بافت های بدن عهده دار است؟ج: قلب و عروق.
س: برای حفظ تعادل و انجام حرکات ظریف - هماهنگی کدام یک از بخش های زیر با یکدیگر ضروری است؟ج: دستگاه عصبی و عضلانی.

شیمی عکاسی تقیم میکند:
س:علم حرکت بدن و زیست شناسی جزئ کدامیک از منابع تربیت بدنی است؟ج: علوم پایه.
س: فلسفه اموزش مفاهیم تربیت بدنی از طریق حرکت های فیزیکی و جسمانی چیست؟ج: تعلیم و پرورش بدن های سالم و قوی.
س: مفاهیم و واقعیتهای اساسی تربیت بدنی از کدام منابع سرچشمه گرفته اند؟ج: علوم انسانی - علوم پایه - علوم اجتماعی.
س: کدام فعالیت در بازگشت بحالت اولیه بدن پس از قطع تمرین بدنی موثرتر از سایر موارد است؟ج: انجام فعالیت نرم و سبک.
س: هدف از انجام حرکت باترفیکس کدامست؟ج: تقویت عضلات بازو و کمربند شانه ای.
س: برای ارسال توپ بمسافتهای طولانی در بازی بسکتبال چه پاسی بیشتر مورد استفاده میباشد؟ج: پا بیسبالی.
س: کدام یک از درصدهای چربی بدن در اقایان نشانگر اضافه وزن است؟ج: 16 درصد.
س: کدام جزئ مهارت های اساسی فوتبال محسوب میشود؟ج: پاس دادن - شوت زدن - هدزدن .
س: کدام دسته ورزشها در تامین سلامت و بهداشت دستگاه خون موثر ترند؟ج: ورزش های استقامتی.
س: مقدار طبیعی فشار خون چقدر است؟ج: 120 بر 80 میلی متر جیوه.
س: در هنگام اماده شدن برای پرش جفت - دست ها در چه موقعیتی قرار میگیرند؟ج: بعقب تاب برمیدارند.
س: سرعت عمومی بدن در حرکت و انتقال از یک نقطه بنقطه دیگر با چه ازمونی میتوان سنجید؟ج: دو 45 متر.
chf1_tarbyat2.gif