Photo Gallery: The New Front Lines
عکاس:علی ارکادی                       ناشر:روزنامه اشپیگل - المان
مکان :شهرستان بیجی(محله پارسیان-ایزدی ها) - عراق
شرح عکس:شبه نظامیان شیعه - عصائب اهل حق - در یک خانه  در حاشیه جنوبی بیجی - درحال استراحت موقتند انها بعد 2003 سالها با اشغالگران امریکایی مبارزه کرده اند اما الان  با ارتش عراق  علیه داعش همکاری جدی دارند...100 متر انطرفتر تک تیر انداز داعشی انها را نشانه گرفته است!
مردی که روبه دوربین است بیش از حد تعلل میکند - البته فیلمبردار مدت هاست(یکسال) که همراه  این گروه است... او حسین فاضل حسن 22 ساله است -تک تیر انداز  قفسه سینه اورا نشانه رفته است و بعد از شلیک او در دم جان میسپارد...!این تنها تلفات گروه در انروز بود...
ان فرد تیشرت پوش که در کنار نشسته فرمانده گروه است...
احساس من:فرمانده  با صورتی برافروخته و خسته ومتنفر -  به دکوری  چوبی تکیه کرده است که پر از ظروف غذاخوری -گلدان گل - شمع دان و دیگر وسایل پذیرایی است انها خودرا مهمان کرده اند ولی خبرندارند که در تیر رس  اتش دشمنند انها عده ای جوان و فاقد تجهیزات سنگین رزمی اند - عکس از روی فیلم گرفته شده چون دوربین مخصوص تصویر برداری است بهر حال دستکاری شده شعاع مصنوعی نر از عکس کودک روی دیوار کاملا " مشهود است... صندلی شکسته تنها نشانه های تخریب و جنگ - با اسلحه رزمندگان هماهنگ شده و دراخر  عکسی که شوخی بوده با جدیت مرگ یکی از افراد  ثبت شد....!