متمم کتاب شیمی عکاسی- بصورت PDFقابل دانلود رایگان است -این فایل حاوی "غلط نامه "کتاب چاپی نیز هست!

نمایندگی فروش:  1 -کتاب فروشی فرهنگ زبرجد:خیابان انقلاب - خ 12 فروردین -پ 233

2 - فروشگاه کتاب :پارت- روبروی درب اصلی دانشگاه (فخررازی)